Producenci
Promocje
Strzelba Pump Action AKSA PA-1201 kal.12/76 polime
Strzelba Pump Action AKSA PA-1201 kal.12/76 polime

1 050,00 zł

Cena regularna: 1 200,00 zł

Karabinek PWS MK116 Mod 1-M 16'' kal.223 Wylde
Karabinek PWS MK116 Mod 1-M 16'' kal.223 Wylde

8 790,00 zł

Cena regularna: 9 290,00 zł

szt.
Karabin LFA LF556 Battle 10,5'' BLK 223Rem/5,56x45
Karabin LFA LF556 Battle 10,5'' BLK 223Rem/5,56x45

4 090,00 zł

Cena regularna: 4 490,00 zł

szt.
Karabin LFA LF556 Battle 10,5'' ODG 223Rem/5,56x45
Karabin LFA LF556 Battle 10,5'' ODG 223Rem/5,56x45

4 090,00 zł

Cena regularna: 4 490,00 zł

szt.
Regulamin

 

Regulamin sklepu ESHOT.PL

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Eshot.pl dostępnego pod adresem http://www.eshot.pl/Regulamin.

 2. Sklep internetowy eshot.pl zwany dalej SKLEPEM INTERNETOWYM jest własnością:

ESHOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej 1, 52-017 Wrocław,

NIP: 8992833806

REGON: 368773547

KRS: 0000709090

Koncesja MSWiA: B-042/2018

i stanowi część PORTALU internetowego www.eshot.pl, zwanego dalej PORTALEM.

 1. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@eshot.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 553 338 717, w dni robocze w godz. 9-18. Adres do korespondencji: ESHOT Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 1, 52 - 017 Wrocław.

 2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika PORTALU jest jednoznaczne ze świadomą akceptacją postanowień tego REGULAMINU.

 3. ESHOT Sp. z o.o. może zmienić REGULAMIN bez wcześniejszego uprzedzenia i zaczyna on obowiązywać w momencie opublikowania go na stronach www.eshot.pl chyba, że przewidziano i podano inny termin.

 4. ESHOT Sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do PORTALU.

 5. ESHOT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Szkody powstałe na skutek kradzieży konta lub przekazania hasła osobie trzeciej.

 • Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z PORTALU.

 • Szkody powstałe na skutek korzystania z PORTALU niezgodnie z jego REGULAMINEM.

 • Utratę danych na skutek awarii urządzeń, systemu lub innych okoliczności niezależnych od ESHOT Sp. z o.o.

 • Przerwy w dostarczaniu usług wynikłej z przyczyn technicznych w tym konserwacji urządzeń, lub zmian wykonywanych na portalu oraz innych niezależnych od ESHOT Sp. z o.o.

 • Zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie sposób było przewidzieć oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

 • Opóźnienia wysłanej wiadomości lub jej niedostarczenia.

 • Szkody wynikłe z działalności użytkownika a wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się tym samym do naprawienia i zadośćuczynienia tych szkód.

§. 2 DEFENICJE

 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego eshot.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

 2. Klient– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2168),

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sklep – Sklep Internetowy Eshot.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.eshot.pl/.

 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego eshot.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego eshot.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Zamówienia, w sposób określony w §. 7, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

 6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

 • Włączoną obsługę Java Script,

 • Aktywny adres e-mail.

 1. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://eshot.pl/polityka-plikow-cookies.

 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem.

§. 5. REJESTRACJA

 1. Rejestracji można dokonać poprzez:

 • wejście na zakładkę „REJESTRACJA”,

 • zalogowanie się „ZALOGUJ”,

 • dokonanie zakupów.

 1. Rejestracja daje Ci możliwość założenia swojego własnego KONTA. Otwarcie KONTA i jego obsługa są bezpłatne.

 2. Założenie KONTA upoważnia Cię do bonifikat i rabatów przy zakupach.

 3. Będąc zarejestrowanym masz wgląd do swojej historii zakupów.

 4. Rejestracja pozwala Ci zaoszczędzić czas na wprowadzanie danych do wysyłki przy składaniu kolejnych zamówień.

 5. Rejestracja (po wyrażeniu zgody) daje Ci gwarancję otrzymywania newsletter-ów, informacji o promocjach i bonifikatach dla stałych klientów.

 6. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

 7. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 8. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 • Imię i nazwisko,

 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 • Numer telefonu.

 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 • Firmę,

 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

 • Numer telefonu.

 1. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Klienta adres e-mail, zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 2. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 16.

 3. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności: nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu roku od ostatniej aktywności.

 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 6. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta

 • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 16 należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 3. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.

 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 14 i 16 wynosi 14 dni.

 6. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest oświadczenie o pełnoletniości.

§. 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI - DANE

ESHOT Sp. z o.o. przykłada olbrzymią wagę do ochrony danych. W związku z tym polityka prywatności opisana jest w oddzielnej zakładce na stronie głównej. Ze szczegółami możesz również zapoznać się klikając tu: https://sklep.eshot.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 oraz w §13 poniżej.

§. 7. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego eshot.pl.

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego eshot.pl, są: Sprzedający oraz Klient.

 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  a) podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 9 lub 10

b) potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.

 1. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 3. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-13. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-13.

 5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

 • dodania ich do koszyka,

 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

 • zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

 • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

 • kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

 • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

 1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.

 2. Kontroferta, o której mowa w ust. 10, jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni), powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego, Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu eshot.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 5. Dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny załączany do każdej przesyłki. W celu skorzystania z możliwości otrzymania faktury VAT, należy zawrzeć informację o chęci otrzymania faktury w polu „Uwagi” widocznym w formularzu przy składaniu zamówienia.

 6. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10, jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży, zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 7. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 16.

 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

§. 8. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówiony towar może zostać dostarczony do Klienta poprzez firmę kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 2. Decyzję o sposobie wysyłki podejmuje Klient w momencie składania zamówienia.

 3. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

§. 9. TERMINY

 1. Wszystkie zamówienia złożone i potwierdzone przez nas do godziny 12.00 są wysyłane jeszcze tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że przesyłka zostanie wysłana następnego dnia roboczego.

 2. Zamówienia realizujemy i wysyłamy tylko w dni robocze.

 3. Zamówienia otrzymane po godzinie 12.00 będą wysyłane najwcześniej w następny dzień roboczy.

 4. Przesyłki odbierane są przez Kuriera o godzinie 16.00 każdego dnia roboczego i dostarczane wg aktualnego regulaminu firmy kurierskiej.

 5. Czas dostarczenia przesyłki PRIORYTET Poczta Polska - wg aktualnego regulaminy POCZTY POLSKIEJ.

 6. Poprzez czas dostarczenia przesyłki rozumiemy czas począwszy od momentu odebrania przesyłki przez kuriera lub nadania jej na Poczcie, do momentu otrzymania przesyłki przez Kupującego lub otrzymania Awiza informującego o nadejściu przesyłki.

 7. ESHOT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu firmy w związku z realizowanymi zamówieniami.

 8. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji i jest taki sam jak dla innych form płatności.

§. 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (zakładka Pomoc - Formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Do 12 miesięcy wydłuża się czas na zwrot towaru w sytuacji gdy kupujący nie zostanie poinformowany o możliwości zwrotu. Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia kupującemu informacji o tym prawie.

 4. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 • wiadomością e-mail, na adres sklep@eshot.pl

 • w formie pisemnej, na adres ESHOT Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 1, 52-018 Wrocław

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni, na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy eshot.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem, działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 12. PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 2. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelewem na rachunek bankowy – w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,

 • Za pośrednictwem systemu płatności internetowych „Pay-by link”,

 • Przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,

 • Gotówką, przy odbiorze osobistym – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru,

 • Poprzez system ratalny – terminy płatności zostaną ustalone w umowie pożyczki/kredytu.

 1. System płatności internetowej „Pay-by link” obsługuje:

 • banki: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK,

 • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 2. Dane do przelewu: ESHOT Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 1, 52-018 Wrocław, Bank Pekao BP, nr konta: 62 1020 5226 0000 6102 0588 8559.

 3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 5. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie sklepu, po weryfikacji poprawności danych kupującego i zapłaty określonej kwoty.

 6. Przy płatnościach kartą płatniczą zamówienie będzie zrealizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

 7. Dostępne formy płatności:

§. 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności.

 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego eshot.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Klienta, Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 14. REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 2. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez kuriera.

 3. Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów. Gwarancja zazwyczaj dostarczana jest wraz z towarem. Jeżeli umowa gwarancyjna nie została dostarczona z towarem sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (za niezgodność towaru z umową), a dokumentem potwierdzającym jest paragon lub faktura VAT.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 • Imię i nazwisko,

 • numer zamówienia,

 • opis niezgodności towaru z umową,

 • datę zakupu.

 1. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@eshot.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 533 338 717.

 2. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

 3. Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania. Potwierdzenie zawarcia umowy z kupującym i inne wymagane prawem informacje należy przekazać kupującemu na trwałym nośniku (a więc również w e-mailu). Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy otrzymane od kupującego w e-mailu, należy niezwłocznie potwierdzić kupującemu również w e-mailu.

 4. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata (24 miesiące) licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana i zasięgiem terytorialnym dotyczy Polski.

 5. GWARANTEM produktów zakupionych w ESHOT Sp. z o.o. jest ESHOT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wodzisławskiej 1, o ile szczegółowa gwarancja nie stanowi inaczej.

 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Kupujący może złożyć  reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:

 • rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru sprzedawanego

 • gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

 1. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
  Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 2. ESHOT Sp. z o.o. zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego na terenie Polski (dotyczy to tylko i wyłącznie sprzedaży internetowej).

 3. Jeśli naprawa wymaga wymiany części w wadliwym towarze, gwarancja biegnie na nowo w odniesieniu do tej właśnie części. W innych wypadkach gwarancja ulega przedłużeniu o czas, gdy z towaru nie mogliśmy korzystać.

 4. W karcie gwarancyjnej muszą zostać dokładnie, z uwzględnieniem dat, zapisane wszystkie prace wykonane przez gwaranta.

 5. W przypadku, kiedy nie będzie możliwa wymiana towaru na identyczny (z powodu wyczerpania nakładu lub przyczyn niezależnych od ESHOT Sp. z o.o., zaproponowany będzie inny produkt zastępczy lub zwrócone pieniądze.

 6. Koszty transportu do serwisu ponosi właściciel produktu.

 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki towaru.

 8. Gwarancja traci swoją ważność na skutek zmian mechanicznych urządzeń - np. mechanizmy wewnętrzne wiatrówki były przestawiane (np. regulator prędkości) lub czynione były w niej jakiekolwiek inne zmiany techniczne.

 9. Gwarancja wygasa jeżeli towar był rozbierany, przerabiany lub ma inne uszkodzenia mechaniczne a także wtedy, kiedy nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami.

 10. ESHOT Sp. z o.o. prowadzi serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez siebie produktów oraz sprzedaż części zamiennych. Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając maila z zapytaniem pod adres: sklep@eshot.pl.

 11. Przedsiębiorca odpowiada wobec konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia.

Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;

 • jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent;

 • rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Za wadę prawną:

 • sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej;

 • albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej;

 • a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

 • w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

§. 15. SPORY

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Kwestie sporne rozpatruje Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 3. ESHOT Sp. z o.o. zobowiązuję się do możliwie jak najbardziej polubownego rozstrzygania sporów.

§. 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.”

 4. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl